Tour

05/15/2015 – Pittsburgh, PA                   The Benedum

05/16/2015 – Rocky Mountain, NC         Silkz Grille

06/05/2015 – Tuscaloosa, AL                 Tuscaloosa Amphitheater

06/06/2015 – Atlanta, GA                        Wolf Creek Amphitheater

06/13/2015 – Houston, TX                      Cynthia Woods Mitchell Pavilion

06/26/2015 – Dallas, TX                         Gexa Energy Pavilion

06/27/2015 – Chicago, IL                        The Shrine